• Ahmed Cevdet Paşa”nin Kısas-ı Enbiya ve Tevârîh-i Hulefâ’sının İslâm Tarihi Kaynakları, Ahmet Cevdet Paşa Semineri, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü,1986 / /
 • Kosova Savaşı ile ilgili Kaynaklar, 1.Kosova zaferinin 600.yıldönümü Sempozyumu, TTK. Nisan-1989, Ankara 1992 / /
 • Osmanlı ve Arapça Kaynaklara göre Kosova Savaşı, Kosova Savaşının 600.yıldönümünde Sırbistan’ın Yıkılışının Nedenleri, Almanya Sırp Ortodoks Kilisesi, Hannover-Almanya Ekim 1989 / /
 • Abbasî Devri Türk Kumandanlarından Emiru’l-Ümera Tüzün,  Uluslararası XI.TTK Kongresi, Eylül 1990, Ankara 1994 / /
 • Hz.Peygamber’in Hadislerinde Türkler, Uluslararası XII.TTK Kongresi, Eylül 1994 / /
 • Kostantiniyye Fethi Hadisinin İslâm Fetihlerine etkisi ve oluşturduğu Motivasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi I. Uluslararası İstanbul’un Fethi Sempozyumu, Mayıs 1996 / /
 • İstanbul Fethi sırasında Gemilerin İzlediği Güzergah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fetih Sempozyumu, Mayıs 1997 / /
 • İslam’ın İlk Dönemlerinde Yönetim Biçimi Tartışmaları ve Bunun İslâm Düşüncesine Etkileri, 1.İslam Düşüncesi Sempozyumu, M.Ü İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1996 / /
 • Kudüs’ün İşgali ve Fethi Sıralarında Salahaddin Eyyubî  ve Haçlıların Farklı Tavırları, Haçlı Seferlerinin 900.Yıldönümünde Uluslararası Salahaddin-i Eyyubî Sempozyumu, Diyarbakır  Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır 1996 / /
 • Kudüs’ün İşgali Üzerine İslam Dünyasının O Günkü Tavrı ile İlgili Bir Değerlendirme, Haçlı Seferleri ve XI. Asırdan Günümüze Haçlı Ruhu Semineri, İÜEF Tarih Araştırmaları Merkezi 26-27 Mayıs, İstanbul 1998 / /
 • Seyyid Kutub’un Tarih Anlayışı, Şehadetinin 30.Yıldönümünde Seyyid Kutub Sempozyumu, İstanbul 1996 / /
 • Kudüs’ün İşgali günlerinde İslâm dünyasının durumu, Haçlı Seferlerinin 900.Yıl dönümü Semineri, İÜEF Tarih Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1997 / /
 • Fatih Sultan Mehmed’in Kardeş Katli Meselesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2.Uluslararası İstanbul’un Fethi Sempozyumu, Mayıs 1997 / /
 • Kur’an ve Sünnette Siyasal ve Toplumsal Esaslar, Kur’an ve Sünnet Sempozyumu Ankara 199, İrfan Vakfı, İstanbul 1999 / /
 • Osmanlı Tıp Tarihi Çalışmalarında iki Güzel Tercüme Faaliyeti, (İbnü’n-Nefis’in el-Mucez fi’t-tıb adlı eseri’nin Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yapılmış iki   Tercümesi, Uluslararası XIII. TTK Kongresi, Ankara 1998 / /
 • Tıp Tarihi Kaynak ve araştırmalarında tekrarlanan bazı yanlışlıklar, VIII. Tıp Tarihi Kongresi, Sivas 16-18 Haziran 2004, / /
 • Hippokrates ve İslam Tıp yazmalarında Hekim Ahlakı, Merkez Efendi 5. Geleneksel Tıp Günleri, (14-22 Mayıs 2004) s.30-40, İstanbul 2004 / /
 • Tarih Boyunca Müslüman-Gayri Müslim Diyalogları Avrupa İslam Üniversitesi, Sünnet Sempozyumu 13-15 Mayıs Rotterdam Hollanda. / /
 • İslam Tarihinde Modernizmin etki ve boyutları, Avrupa İslam Üniversitesi, Sünnet Sempozyumu 13-15 Mayıs Rotterdam Hollanda. / /
 • Mardinli İlim Adamları ve eserleri, 1. Uluslar arası Mardin Tarihi Sempozyumu,   26-28 Mayıs 2006 Mardin Yayın: İstanbul 2006, s.255. / /
 • Artukoğlu Devri Tabiplerinden Fahruddin el-Ensâri el-Mardinî, (512-594/1118-1198) Mardin Valiliği Mardin 2008 / /
 • Mevdudi’ye Göre Devlet Anlayışı, Medeniyet Derneği uluslar arası Mevdudi Sempozyumu, İstanbul 2009, / /
 • "İslam Tarihi Boyunca Mardin’de Birlikte Yaşamanın Dini ve Sosyal Boyutları" Türkiyede Birlikte yaşamanın kültürü Mardin Örneği, 02-03 Mart 2009, Yayın: İstanbul 2010 / /
 • Uluslararası YAŞAYAN FİLİSTİN Semozyumu, " İşgalden önce Filistin Tarihinin Kavşak Noktaları",İDSB, İslam Dünyası STK'lar birliği, 30-31 Mayıs 2009 İstanbul, / /
 • Türkiye Onlıne Gençliği ve Yeni Medeniyet,Prof. Dr. Nulifer Narlı tebliğinin tartışmacısı, (Mardin Valiliği ve Medeniyetler İttifakı platformu, 25-26  Mayıs 2010 Mardin). / /
 • Türkiye Onlıne Gençliği ve Yeni Medeniyet,Prof. Dr. Nulifer Narlı tebliğinin tartışmacısı, (Mardin Valiliği ve Medeniyetler İttifakı platformu, 25-26 Mayıs 2010 Mardin). / /

TV PROGRAMLARI

 • Kudüs’e sahip çıkalım
 • 7 Ülke bir araya gelse kudüs özgürleşir
 • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, MESCİD-İ AKSA, FİLİSTİN ve KUDÜS DAVAMIZ'ı Anlatıyor.
 • Mescid-i Aksa ve Kudüs Davamız
 • BURAK DERNEĞİ 2021 MİRAÇ GECESİ ÖZEL PROGRAMI
 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI