ahmetagirakca

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

1950 Mardin doğumlu olup, Mardin Cumhuriyet İlkokulu, Mardin İmam-Hatip Okulu, Mardin Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bugünkü M.Ü. İlahiyat Fakültesi/1973) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden (1975) mezun oldu. Daha sonra İ.Ü. İktisat Fakültesine kaydoldu. Fakat Edebiyat fakültesine asistan olunca üçüncü fakültesini bitiremeden Sosyal Siyaset bölümü 2. sınıftan ayrıldı.

Bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştıktan sonra İstanbul Bakırköy Lisesinde öğretmenlik yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1 yıl müddetle Siyer-İslam Tarihi asistanlığı görevinde bulundu (1977), daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu (1978). Bugünkü Yüksek Lisans yerinde olan ve iki sömestrelik olarak uygulanan doktora hazırlık döneminden (1978-79 öğretim yılı) sonra 1979-1983 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde “Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah’ın Câmiü’d-düvel Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve Tercümesi” adlı doktora tezi ile Ph.Dr. unvanını aldı. 1987’de Yardımcı Doçent, Ekim 1988’de Doçent, Haziran 1996’da Profesör unvanlarını aldı.

Mayıs 1999’da 28 Şubat askeri darbesi döneminde YÖK tarafından başörtüsü eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümündeki görevine son verilerek haksızca kamu görevinden çıkartılma cezasıyla cezalandırıldı.

2007 yılında Danıştay bu cezanın haksız yere verildiğine hükmetti. Bu arada Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör Vekilliği, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Avrupa İslam Üniversitesi’nin uzaktan öğretim birim başkanlığını yaparak Türkiye’den 1200 öğrencinin uzaktan lisans düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayan çeşitli çalışmalarda yaptı.

Akademik yaşantısında son olarak on yıl sonra tekrar kendi Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalındaki görevine geri döndü (Temmuz 2009). Bu görevi sürdürmekte iken aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanlığına tayin edildi. 3 Aralık 2014 tarihinde, Yükseköğretim Kurulunca Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.

Yayınlanmış 14 telif ve 13 (cild) tercüme eseri vardır. Akademik dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi ve katıldığı milli ve uluslararası sempozyumlara sunduğu 30 tebliği bulunmaktadır. Ayrıca 40 yıldan beri çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda onlarca konferans vermiş, seminerler düzenlemiş, birçok panele katılmıştır. Bir kaç ansiklopedide yayınlanmış çok sayıda maddesi olup ayrıca 6 cildlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nin genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırlamıştır. Birçok edebî, ilmî, siyasî ve sosyal içerikli dergide yönetici ve yazar olarak görevler almıştır.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun (vakıf ve derneğin) kurulmasında rol oynamış ve yönetim kurullarında yer alarak bunlar içerisinde bir kısmının genel başkanlığını üstlenmiştir. Akdemistanbul Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunun fahri eğitim danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesindeki rektörlük görevinin yanı sıra Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Genel Başkanı, Mardin Artuklu İlahiyat Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Yardım Derneği Başkanı, İHH Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 25 yıldan beri faaliyetleri devam eden Filistin Dayanışma Platformunun tabii üyesidir. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği üyesi ve bu birliğin bir dönem İstanbul temsilcisi olan Ağırakça, Uluslararası Kudüs Müessesesi Mütevelli heyeti üyesi, Küresel Kudüs ve Filistin İçin Dayanışma Birliği’nin kurucusu ve yönetim kurulu 1.başkan yardımcısıdır.

Evli olup dört çocuğu ve dört torunu vardır. Arapça (çok iyi), Farsça ve İngilizce (orta düzeyde) bilmektedir.

 

TV PROGRAMLARI

  • Kudüs’e sahip çıkalım
  • 7 Ülke bir araya gelse kudüs özgürleşir
  • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, MESCİD-İ AKSA, FİLİSTİN ve KUDÜS DAVAMIZ'ı Anlatıyor.
  • Mescid-i Aksa ve Kudüs Davamız
  • BURAK DERNEĞİ 2021 MİRAÇ GECESİ ÖZEL PROGRAMI
  • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
  • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
  • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI