• İBNÜ’L ESİR İSLAM TARİHİ-EL KAMİL Fİ’T TARİH
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

el-Kamil fi't-tarihin 1. cildinden 150 sahife; 3.7.8. cildlerin tümü ve 12. cildin ilk yarısı tarafımdan tercüme edilmiştir.

İçerik

Hemen bütün çalışmalarını İslam ve Türk tarihine tahsis etmiştir. İbnü’l Esir’i ebedileştiren el-Kamil fi’t-Tarih hilkatten 628 (1230) yılının sonuna kadar cereyan eden olayları anlatır. El-Kamil’ in esas kaynağı Taberi’ nin Tarihu’r-Rusul ve’l Müluk adlı meşhur tarihidir. İbnü’l Esir Taberi’ nin bu geniş hacimli eserini örnek almış ve aynı tarzda kendi tarihini yazmıştır. Hilkatten 301 (914-915) yılına kadar olan kısmını Taberi’ den almıştır. Ancak Taberi bir olayı anlatırken o olay hakkında toplayabildiği bütün rivayetleri olduğu gibi eserine almıştır. İbnü’l Esir bu rivayetleri diğer kaynaklarla da karşılaştırarak tek bir rivayet halinde vermektedir. Diğer taraftan Taberi’ nin bilgi vermediği olayları İbnü’l Esir’ in verdiği bilgiler sayesinde çğreniyoruz. Mesela Taberi Kuzey Afrika ve Endülüs olayları hakkında tek kelime bile yazmamıştır. Taberi’ nin bu eksiğini İbnü’l Esir sağlam bilgilerle telafi etmektedir. İbnü’l Esir’ in bu büyük eserinin Türkçeye tercümesinin çok faydalı ve o nispette de külfetli bir iş olduğu muhakkaktır. Bu sebepledir ki, şimdiye kadar buna teşebbüs eden olmamıştır. El-Kamil’ in tercümesinin tarihçiliğimize katkıda bulunacağı açıktır.

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013