GÜNCEL MAKALELER

 • Filozof tabip Ebu Bekir Zekeriya er-Râzî’nin Tıp ve Tabip Ahlâkı / 12-03-2018

  Filozof Tabip Ebu Bekir Zekeriya er-Razi'nin hekim ahlâkına dair yazdığı bir eseri et-Tıbbu'r-rûhânî adını taşıyan eserdir. Er-Râzî'nin özellikle psikiyatriye dair yazdığı bu eseri sahasında ilk ve önemli çalışmalardandır.

 • İslam Tıbbında Tabip Ahlâkı ve Bu Konuda Yazılanlar (II) / 08-03-2018

  İslam'ın genel ilke ve ahlak anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiği gibi tıp alanında da hakim olması ve bir tabibin edinmesi gereken ilke ve ahlakı olmalıdır.

 • Tıp Tarihinde Hekim Ahlâkı (I) / 04-03-2018

  Her mesleğin kendisine has bir ahlâkı vardır. Ticaretin, devlet yönetimin, politikanın, askerin ve nihayet her bir mesleğin bir ahlâkı olması gerektiği gibi eğitim ve öğretimin, eğitimcinin ve öğretmenin de kendisine özgü bir ahlâkı olmalıdır.

 • İslâm Medeniyetinde Farklı Kültürlerin Birlikte Yaşama Tecrübesi (II) / 28-02-2018

  İslam hukukçuları, İslam devletinin vatandaşlığını ifade etmek üzere hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler (zimmîler) için "dârü'l-islam ehli" yani "İslam diyarının vatandaşları" tabirini kullanırlar.

 • İslam Medeniyetinde Farklı Kültürlerin Birlikte Yaşama Tecrübesi (I) / 25-02-2018

  Cenâb-ı Allah Kur'ân-ı Kerîm'de, yaratılışın gayesini Allah'a iman etmek ve onun iradesine uygun yaşamak şeklinde belirler[1] ve insanları inananlar ve inanmayanlar diye iki gruba ayırır.

 • Hz Peygamber’in Döneminde BİR YÖNETİM BİÇİMİ VAR MIYDI? / 01-07-2017

  Vahyin yeryüzüne nüzulünün ve bunu insanlığa tebliğinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.s) : “Benden sonra peygamber yoktur” buyurmuş ve Cenab-ı Allah’ın insanlığı eğitmek ve yönlendirmek üzere peygamberleri aracılığıyla bir emirler manzumesi halinde

 • Ömer Muhtar ve Emperyalizme Karşı Mücadelesi / 01-07-2017

  Yirminci yüzyılda emperyalizme, sömürgeciliğe ve işgallere karşı şanlı bir direnişin asil bir örneği olan Ömer muhtar, işgal edilen Osmanlı topraklarının bir parçası olan Trablusgarb cephesinin direnişinin öncüsü ve sembolüdür. İslam dünyasının yüz akı

 • Gemileri Yakarak Tarihe Geçen Komutan: Tarık Bin Ziyad - DERİN TARİH Dergisi Ekim 2014 / 15-12-2014

  Tarık Bin Ziyad, zorlu fetih sırasında geri dönüşü engellemek ve orduyu zafere şartlandırmak için gemileri yakmış, böylece Avrupa'da 8 asır sürecek büyük bir medeniyetin meşalesini ateşlemişti.

 • ETNİK GRUPLARIN KARDEŞLİĞİ / 11-12-2014

  Cenâb-ı Allah bütün insanlığı yaratıp onlar için yaşama kuralları koymuştur. Bu kurallar içerisinde her şeyden önce elinde güç ve iktidar bulunduran kimseler için diğer insanları ötekileştirmeyi yasak kılmıştır. Toplumsal yaşamdaki önemine binaen bu ilke

 • Başörtüsü Yasağı / 29-08-2013

  Başörtüsü Müslüman kadının dini bir ibadeti olup Kur’an nassı ile hükme bağlanmış vazgeçilmesi mümkün olmayan dini vecibedir. Bu yasağı 30’lu ve 40’lı yıllarda yaşayan bu millet, yasağı getirenlere büyük bedeller ödetmiştir.

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013