GÜNCEL MAKALELER

 • Arapça Eğitimi ve Yarışmaların Başlangıcı Nasıl Olmuştu? / 31-12-2022

  Kurân-ı kerim ve Peygamberimizin dili Arapça. Dini vahyedildiği dilden anlayabilmek için bu dili iyi bilmek de gerekiyor. Ülkemizde yıllardan beri orta öğretimde yabancı dil dersleri vardır, ama bazı özel okullar dışında başarılı olduğu söylenemez. İmam H

 • Dava Adamı Kimdir? / 31-12-2022

  Her davanın kendisine has özellikleri olduğu gibi o davanın mensuplarının ve erlerinin de kendilerine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler, dava sahibinin nasıl olması gerektiğini bu davaya olan bağlılık ve inancını yansıtan ve diğer ideolojilerden fark

 • Resulullah’ın Davet Mektuplarının Oluşturduğu Tesirler Ve Olumlu Sonuçlar / 22-04-2020

  Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden sonra Medine’de oluşturduğu İslâmî yönetim kısa bir süre içinde kurumsallaşmış ve yerleşmiş, bütün Arab Yarımadasında etkili olmuş, insanlar bu tevhid ve rahmet dini üzerinde birleşmeye ve tek vücud o

 • Osmanlıyı Kuran Ruh / 30-12-2019

  Osmanlı Devleti Müslüman ve mütedeyyin bir boy’un kurduğu bir İslam Devleti olarak tarihte önemli bir yer tutmuş büyük bir devlettir. Dünya tarihi boyunca kurulmuş devletlerin belli başlı olanlarından olup önemli bir devlet idi.

 • İslam Medeniyeti Yeniden Doğmak zorundadır / 20-11-2018

  Vahye dayalı bir medeniyet olarak ortaya çıkan ve vahyin aydınlık ve perspektifi ile şekillenen İslam medeniyeti, ilahi kaynaklı peygamber öğretilerinin temel alındığı ve beşer aklının yoğurup şekillendirdiği bir medeniyettir.

 • Tarih Bir Tekerrür Değil Teakkubtur / 12-09-2018

  İnsanlığın hayatında sürekli bir değişimin olduğu düşüncesi, Batılıların "tarihin tamamen tekerrürden ibaret" olduğu anlayışını sona erdirmiştir.

 • İslâm’ın Tarih Yorumu (III) / 08-09-2018

  Kur'an-ı Kerim insanlığa hitaben lafızlarındaki anlam gücünü kavrayarak zihne ulaşması ve zihinlerde oluşana uyulması insanların amellerine etkili bir biçimde yansımaktadır.

 • İslâm’ın Tarihe Bakışı (II) / 06-09-2018

  Tarih bir topluluk, bir medeniyet, bir halk veya devletin yaşamış olduğu olayların anlatımıdır. Tarih dünyanın medeniyete kavuşmasında en büyük etken olan insanın oluşturduğu toplum ve topluluklardan, bu toplum ve topluluklarda meydana gelen değişim ve de

 • İslâm’ın Tarihe Bakışı / 03-09-2018

  Tarihten gereken ve beklenen faydanın sağlanabilmesi bu ilmin sağlıklı ve eksiksiz bir tarifinin yapılmasına bağlıdır.

 • Hz Peygamber’in Döneminde BİR YÖNETİM BİÇİMİ VAR MIYDI? / 01-07-2017

  Vahyin yeryüzüne nüzulünün ve bunu insanlığa tebliğinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.s) : “Benden sonra peygamber yoktur” buyurmuş ve Cenab-ı Allah’ın insanlığı eğitmek ve yönlendirmek üzere peygamberleri aracılığıyla bir emirler manzumesi halinde

TV PROGRAMLARI

 • Rektörlerden Darbeci Baskısı
 • Ahmet Ağırakça
 • KURAN'DA MÜSLÜMAN ŞAHSİYETİ
 • Filistin Bizim İçin Ne İfade Ediyor?
 • Seyyid Kutup / Fizilal'il Kur'an 03/03
 • Her Müslüman Bir Dava Adamıdır
 • Ramazan Her Yönüyle Oruç Mevsimine Girmektir! - Saliha Erdim I Konuk: Ahmet Ağırakça
 • ماهو رأي الأتراك بترحيل السوريين من تركيا ! الرأي الحقيقي للأتراك !