GÜNCEL MAKALELER

 • İslam Medeniyetinin Batı Medeniyetine Etkileri (III) / 23-11-2017

  Diğer taraftan İslam tıbbından Latince 'ye yapılan çeviriler yine İslam Medeniyetinin Avrupa'yı hangi oranda etkilediğini göstermektedir.

 • İslam Medeniyetinin Batı Dünyasına Etkileri (II) / 10-11-2017

  Bağdat'ta Adûdi hastahanesi ve tıp öğreniminin yapıldığı klinikler, Dımaşk'taki ve Kahire'deki hastahane ve tıp öğrenim kurumları ile Endülüs'te başta Kurtuba olmak üzere birçok Müslüman şehrinde fevkalede hastahane ve tıp fakültelerinin faaliyet gösterme

 • İslam Medeniyetinin Batı Dünyasına Etkileri (ı) / 06-11-2017

  Medeniyet tarihinde derin izler bırakan kadim medeniyetlerin etkili olduğu dönemlerden sonra, çağdaş medeniyetin temellerini atan İslam Medeniyeti'nin etkisi diğer medeniyetlere göre farklı ve daha derin olmuştur.

 • Bir “nasihatu’l-mülûk” özeti / 29-10-2017

  İşin içinde bir ideoloji varsa, bir dava söz konusu ise, bir hedef ve gaye düşüncesi hâkimse, o zaman bütün şartlar değişiklik gösterir, hayata bakış açısı farklı olur demektir.

 • Avrupa’nın İslam Dünyasından İlmî İntihalleri (II) / 18-10-2017

  Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilendiği en büyük alan olarak tıp ilminin önemli bir buluşu olan küçük kan dolaşımı ile ilgili bilgiyi de İslam dünyasından intihal etmişlerdi.

 • Hz Peygamber’in Döneminde BİR YÖNETİM BİÇİMİ VAR MIYDI? / 01-07-2017

  Vahyin yeryüzüne nüzulünün ve bunu insanlığa tebliğinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.s) : “Benden sonra peygamber yoktur” buyurmuş ve Cenab-ı Allah’ın insanlığı eğitmek ve yönlendirmek üzere peygamberleri aracılığıyla bir emirler manzumesi halinde

 • Ömer Muhtar ve Emperyalizme Karşı Mücadelesi / 01-07-2017

  Yirminci yüzyılda emperyalizme, sömürgeciliğe ve işgallere karşı şanlı bir direnişin asil bir örneği olan Ömer muhtar, işgal edilen Osmanlı topraklarının bir parçası olan Trablusgarb cephesinin direnişinin öncüsü ve sembolüdür. İslam dünyasının yüz akı

 • Gemileri Yakarak Tarihe Geçen Komutan: Tarık Bin Ziyad - DERİN TARİH Dergisi Ekim 2014 / 15-12-2014

  Tarık Bin Ziyad, zorlu fetih sırasında geri dönüşü engellemek ve orduyu zafere şartlandırmak için gemileri yakmış, böylece Avrupa'da 8 asır sürecek büyük bir medeniyetin meşalesini ateşlemişti.

 • ETNİK GRUPLARIN KARDEŞLİĞİ / 11-12-2014

  Cenâb-ı Allah bütün insanlığı yaratıp onlar için yaşama kuralları koymuştur. Bu kurallar içerisinde her şeyden önce elinde güç ve iktidar bulunduran kimseler için diğer insanları ötekileştirmeyi yasak kılmıştır. Toplumsal yaşamdaki önemine binaen bu ilke

 • Başörtüsü Yasağı / 29-08-2013

  Başörtüsü Müslüman kadının dini bir ibadeti olup Kur’an nassı ile hükme bağlanmış vazgeçilmesi mümkün olmayan dini vecibedir. Bu yasağı 30’lu ve 40’lı yıllarda yaşayan bu millet, yasağı getirenlere büyük bedeller ödetmiştir.

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013