GÜNCEL MAKALELER

 • İslâm Medeniyetinde Hastahaneler / 28-03-2018

  İnsanoğlunun oluşturduğu ilk toplumdan başlayarak günümüze kadar karşılaştığı her türlü zorluk ve sıkıntıları atlatmak için nasıl gayret ettiği bilinen bir husustur. Vücudunda çıkan bir çıbanı bir bitki yaprağıyla ovarak tedaviye başlamış ve kendisini has

 • Sühreverdi’ye ve Katline Nasıl Bakmalı? - II / 24-03-2018

  Bugünkü ortamları paylaşanlar olarak, bu konularda farklı ekollerle beslendiğimiz için olaya değişik şekillerde ve değişik zaviyelerden bakmış olabiliriz.

 • Sühreverdi’ye ve Katline Nasıl Bakmalı? / 20-03-2018

  Varlık bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı ve teknik yöntemlerle, ilişkilendiren sistemli faaliyetleri olarak nitelendirilen, felsefe ilmi hikmet sevgisi olarak nitelendirilen Flesofia, Arapça'da ise felsefe diye isimlendirilerek İslam

 • Filozof tabip Ebu Bekir Zekeriya er-Râzî’nin Tıp ve Tabip Ahlâkı / 12-03-2018

  Filozof Tabip Ebu Bekir Zekeriya er-Razi'nin hekim ahlâkına dair yazdığı bir eseri et-Tıbbu'r-rûhânî adını taşıyan eserdir. Er-Râzî'nin özellikle psikiyatriye dair yazdığı bu eseri sahasında ilk ve önemli çalışmalardandır.

 • İslam Tıbbında Tabip Ahlâkı ve Bu Konuda Yazılanlar (II) / 08-03-2018

  İslam'ın genel ilke ve ahlak anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiği gibi tıp alanında da hakim olması ve bir tabibin edinmesi gereken ilke ve ahlakı olmalıdır.

 • Hz Peygamber’in Döneminde BİR YÖNETİM BİÇİMİ VAR MIYDI? / 01-07-2017

  Vahyin yeryüzüne nüzulünün ve bunu insanlığa tebliğinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.s) : “Benden sonra peygamber yoktur” buyurmuş ve Cenab-ı Allah’ın insanlığı eğitmek ve yönlendirmek üzere peygamberleri aracılığıyla bir emirler manzumesi halinde

 • Ömer Muhtar ve Emperyalizme Karşı Mücadelesi / 01-07-2017

  Yirminci yüzyılda emperyalizme, sömürgeciliğe ve işgallere karşı şanlı bir direnişin asil bir örneği olan Ömer muhtar, işgal edilen Osmanlı topraklarının bir parçası olan Trablusgarb cephesinin direnişinin öncüsü ve sembolüdür. İslam dünyasının yüz akı

 • Gemileri Yakarak Tarihe Geçen Komutan: Tarık Bin Ziyad - DERİN TARİH Dergisi Ekim 2014 / 15-12-2014

  Tarık Bin Ziyad, zorlu fetih sırasında geri dönüşü engellemek ve orduyu zafere şartlandırmak için gemileri yakmış, böylece Avrupa'da 8 asır sürecek büyük bir medeniyetin meşalesini ateşlemişti.

 • ETNİK GRUPLARIN KARDEŞLİĞİ / 11-12-2014

  Cenâb-ı Allah bütün insanlığı yaratıp onlar için yaşama kuralları koymuştur. Bu kurallar içerisinde her şeyden önce elinde güç ve iktidar bulunduran kimseler için diğer insanları ötekileştirmeyi yasak kılmıştır. Toplumsal yaşamdaki önemine binaen bu ilke

 • Başörtüsü Yasağı / 29-08-2013

  Başörtüsü Müslüman kadının dini bir ibadeti olup Kur’an nassı ile hükme bağlanmış vazgeçilmesi mümkün olmayan dini vecibedir. Bu yasağı 30’lu ve 40’lı yıllarda yaşayan bu millet, yasağı getirenlere büyük bedeller ödetmiştir.

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013