Duyurular

Rektörlük Seçimleri - Misyon ve Vizyon Duyurumuz 25-02-2015

Üniversitemizin değerli akademisyenleri ve değerli öğrencilerimiz “Ortak yaşam kültürü” nün en güzel modeli teşkil ettiği Mardin’de 26.02.2015 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilecek rektörlük seçimlerinin üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu şehir, sosyal ve kültürel zenginlikleri nedeniyle sadece bu coğrafya için değil tüm dünya için son derece olumlu bir potansiyel arz etmektedir.

 

Hal böyleyken, bilginin, hikmetin ve kültürel mirasın en çok üretildiği ve dönüştürüldüğü coğrafyada konuşlanan bir şehrin üniversitesi olarak, farklılıkları içinde barındıran ve üreteceği yüksek fikirlerle evrensel hale gelen, kimsenin ötekileştirilmediği bir yönetim anlayışla hareket edilerek faal akademyanın oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Uluslararası seviyede akademik yeterliliğini ispatlamış bir dünya üniversitesi olma hedefiyle Mardin Artuklu Üniversitesi, dikkate alınan çağdaş, saygın ve özgün bir üniversite haline gelmelidir.

 

Misyon ve Vizyonumuz:

Şehirle bütünleşen bir anlayış içinde özgürce bilimsel eserler üretmek, hal çareleri ve tekliflerinde bulunmak; bu konuda politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve izlenmesinde yer almak; insan haklarına saygılı, katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı ve yetkin bireyler yetiştirme ana hedefiyle göreve talip oluyoruz.

İnsan onurunu merkeze yerleştiren araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan akademik ve modern eğitim çalışmalarının ortaya konması misyon ve vizyonumuzu oluşturmaktadır.

 

Yönetim Anlayışımız:

Bilim ve düşüncenin ancak özgür bir ortamda üretilebileceği inancıyla:

·         Her durumda insan merkezli bir kurum kültürüne bağlılık gösteren

·         Akademisyenlerimizin üniversiteye aidiyet duygularını sağlamak için destekleyici bir irade ortaya koyan

·         Adil, güvenilir, tarafsız, liyakata önem veren, bilime ve bilim insanına saygılı

·         Üniversite içindeki farklı inanç, kültür ve hayat tarzlarını bir zenginlik olarak gören ve tümünü kucaklayan

·         Öğrenci, idareci ve akademisyenlerin öncelikli ihtiyaçlarına süratli çözümler üreten

·         Üniversitenin insan ve finansal kaynaklarını akademik birimler arasında adaletli dağıtan

·         Kamu harcamalarında saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alan

·         Kentin, bölgenin, ülkenin huzuru barışı ve gelişimine katma değer sunan

·         Her türlü ayrımcılık, ötekileştirme ve sosyal dışlanmayı reddeden

Katılımcı, üretken ve etkin bir yönetim yapısı için çalışanlarının bilimsel ve akademik özgürlüklerine saygıyı, düşünce ve ifade özgürlüğünü, anlayışımızın temel prensibi olarak kabul etmekteyiz.

 

Akademik Personelimize Yönelik Hedef ve Projelerimiz:

·         Nitelikli bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için akademisyenlerimize yönelik iç ve dış kaynakların artırılması

·         Akademik birimlerde verilen idari hizmetlerin standartlarında iyileştirmenin sağlanması

·         Akademik gelişim açısından yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle iş birliğinin arttırılması

·         Akademik ilerleme ve kadro ihtiyacının tahsisine ilişkin çalışmalarda adil ve objektif bir yaklaşım içinde olunması

·         Psikolojik ayrımcılığı ve ötekileştirmenin engellenerek akademik hayattan tamamen uzaklaştırılması

·         Personelin konut sorununun giderilmesi

·         Gerek araştırma, gerek eğitim amaçlı daha çeşitli ve yoğun uluslararası seminerler ve konferanslar düzenlenmesi

·         Akademik personelimize yönelik hedef ve projelerimizin hayata geçirilmesi noktasında YÖK ve ilgili bakanlıklar nezdinde her türlü girişimlerin yapılması

 

Öğrencilerimize Yönelik Hedef ve Projelerimiz:

·         Kampüste yeni yaşam alanlarının yaratılması

·         Öğrenci merkezli bir yönetim ve eğitim anlayışının inşa edilmesi

·         Öğrencilerin barınma ve yemek sorunlarına ilişkin etkin ve süratli çözümlerin üretilmesi

·         Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı

·         Kütüphane binası inşaatı yapım işi

·         Merkezi yemekhane ve kafeterya binası inşaatı yapım işi

·         Yurt bağlantı yolu yapım işi

·         Uluslararası düzeyde bilimsel fuarlara katılım ve bunun gereği olarak bu katılımı sağlayacak projelere öncelik verilmesi

·         Öğrenci Toplulukları ve Kulüplerinin daha işlevsel hale getirilmesi

·         Peyzaj, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin arttırılması

·         Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine ivme kazandıracak spor tesislerinin aktif hale getirilmesi

·         Öğrencilerin ulaşım sorunlarını çözme hedefiyle kampüs içerisinde bir istasyonun tesis edilmesi

·         Öğrencilerimize sağlanan burs sayısının arttırılması noktasında aktif girişimlerde bulunulması.

·         Öğrenci merkezli bahar şenlikleri organizasyonlarının yapılması

·         Tüm öğrencilerimizin katılacağı sportif etkinliklerin düzenlenmesi

 

İdari Personelimize Yönelik Hedef ve Projelerimiz:

·         Yönetici kadrolarına atamalarda liyakat esas alınacak

·         Görevde yükselme sınavları yapılarak, kadro atamaları bu sınav sonuçlarına göre değerlendirilecek

·         İdari personelin aidiyet duygusunun geliştirilmesi hususunda çaba sarf edilecek

·         Servis güzergâhlarının belirlenmesinde idari personelin talepleri dikkate alınacak

·         İdari personelin mali olanaklarının artırılması için girişimlerde bulunulacak

·         İdari personelin meslek içi eğitim imkânları ile motivasyonunu yükseltecek sosyal etkinlikler artırılacak

Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hayat imkânı bulduğu, çağdaş, saygın ve özgün bir Üniversite olarak değişime, gelişime açık bir anlayış içinde hep birlikte insanlığın ortak kültürel mirasına katkılarda bulunup bu mirasın tedavülünü sağlayan bir yönetim gayretini geçerli kılmak için gösterdiğiniz destek ve teveccüh için teşekkür ediyorum.

 

 

                                                                                                Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Adayı

TV PROGRAMLARI

  • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
  • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
  • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
  • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
  • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
  • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
  • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
  • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013